Час, який не приходить пізно


Проминули літа, промайнули,
Стали тим, чого не вернути;
Стало більше того, що було,
Стало менше — чому ще бути,
Бо все довшим стає минуле,
Все коротшим — майбутнє.

Прийде час — за законом природи —
Що ніколи не прийде пізно,
І мене такóж нагородять
За життя і безгрішне і грішне,
Благородне і неблагородне —
Як і інших — хрестом залізним.

Наступна сторінка