Милосердя та королі


Шекспір у корень удивлявсь,
Коли казав — цілком резонно,
Що більше личить королям
Їх милосердя, ніж корона.

Сторіччя з тих часів пройшли,
Але і зараз королі,
Коли корону надівають,
Про милосердя забувають.

Наступна сторінка